mei 282013
 

Wij Nederlanders verspillen steeds meer voedsel. We gooien per jaar tussen de 89 en 210 kilogram per hoofd van de bevolking ten onrechte weg. Vooral de consument is een grote verspiller, blijkt uit onderzoek. Maar klopt dat wel?

Iedereen heeft wel eens gehoord over de groepering in New York, de zogenaamde Freegans, die heeft bewezen dat je best kan rondkomen met het eten wat je in vuilnisbakken kan vinden in de stad. Ze vinden dat heel erg veel onbedorven voedsel onnodig wordt weggegooid.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt deze verspilling ook aan de orde en heeft een onderzoek laten doen om de situatie in Nederland met betrekking tot voedselverspilling goed in kaart te brengen.

En wat blijkt? Sinds 2009 is er duidelijke toename: toen bedroeg de verspilling ‘slechts’ 83-151 kilo per hoofd van de bevolking. Van alle schakels in het voedselproces staat de consument stijf aan kop als het gaat om verspilling, concludeert EZ samen met Wageningen Universiteit in een gezamenlijke brief die geschreven is aan de Tweede Kamer.

EZ heeft zichzelf als doel opgelegd om in 2015 de verspilling van voedsel met 20 procent terug te dringen. Komende zomer worden de eerste concrete uitvoerplannen bekend gemaakt en kan de start van het project beginnen.

Frappant is dat de cijfers van het bedrijfsleven niet bekend zijn. De bevindingen zijn gedaan met behulp van uit publiek beschikbare afvalcijfers. Staatssecretaris Dijksma (EZ) vraagt bedrijven om actiever mee te werken bij toekomstige metingen. “Alleen met de medewerking van het bedrijfsleven kunnen we een beter beeld krijgen van de werkelijke situatie”.

“Het is schandalig dat er kilo’s eten wordt weggegooid, terwijl er in andere delen van de wereld er een groot tekort is”, stelt Carla Dik-Faber van Christen Unie. Deze uitspraak is uiteraard welgemeend, maar gaat het hier niet om heel verschillende problemen? Als er in Nederland minder onbedorven voedsel wordt weggegooid, dalen de voedseltekorten in de derde wereld toch niet vanzelf?

Misschien moeten we eerst eens kijken naar wat we kunnen ondernemen om onze verspilling tegen te gaan. En, voordat we maatregelen nemen, eens nagaan hoe veel bedrijven verspillen.

Voor het uitgebreide onderzoek van de Wageningen Universiteit, klik hier.

Bronnen: Duurzaam Bedrijfsleven Duurzaam Nieuws

Toevoeging 1 (volgens Damnfoodwaste.com op 29/06/2013):

Gemiddeld gooien consumenten ongeveer 14% van het gekochte voedsel weg per persoon per jaar. Dit komt neer op ongeveer 50 kg voedsel (inclusief zuivel en olie) per jaar. Dit is nog exclusief dranken die we door de gootsteen spoelen (koffie, thee, fris, wijn, bier, limonade etc.)

Voor de consumenten in Nederland komt de verspilling uit op 0,8 miljard kg per jaar. Dit is naar schatting € 2,4 miljard aan eetbaar voedsel per jaar. Omgerekend is dat ongeveer € 350 per huishouden en € 155 per persoon.

Buiten de € 2,4 miljard aan verspilling door consumenten wordt ook nog eens ongeveer € 2 miljard in de rest van de voedselketen verspild. In totaal komt dit neer op ongeveer € 4,4 miljard per jaar aan voedselverspilling.

Bron: Milieu Centraal, 2012 en Van Westerhoven en Steenhuisen, 2010

Toevoeging 2 (Bron: Duurzaam-ondernemen.nl op 29/06/2013)

De consument is de grootste voedselverspiller, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle voedselverspilling (naar schatting tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton per jaar). Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport De Macht van het Menu – opgaven en kansen voor duurzaam en gezond voedsel.

Het rapport (in pdf) kan hier worden gedownload.

Toevoeging 3 (Vrij Nederland 13/06/2013 en de Volkskrant van 26/06/2013)

De Volkskrant stelt dat boeren en vissers goed zijn voor 35% van de verspilling van voedsel – goede tweede dus, na de consument (50%). Dan volgen supermarkten (4-7%) en fabrieken (5%).

Vrij Nederland bestrijdt dit. Om te beginnen is de verspilling tijdens opslag en transport niet meegeteld, en die (9%). Verder verspillen de fabrieken Europawijd 5%  van al het geproduceerde voedsel. Niet 5% van de TOTALE verspilling. Aangezien ongeveer 32% van het voedsel wordt verspild, is het fabrieksaandeel in de verspilling dus 16%.

Auteursinformatie
Ciarán De Roo

Ciarán de Roo  (ciaran@respons.co.nl) is onderzoeksmedewerker bij Respons!

Auteursinformatie

Ciarán De RooCiarán de Roo  (ciaran@respons.co.nl) is onderzoeksmedewerker bij Respons!

Alle artikelen van Ciarán De Roo

  One Response to “Meer voedselverspilling – maar door wie?”

 Leave a Reply