Sep 122012
 
Verkiezingen2012

Nederland heeft gekozen, maar wat biedt de politiek Nederland in de toekomst? Respons! heeft de grootste politieke partijen vijf vragen voorgelegd over hoe de Nederlandse maatschappij er in 2020 moet uitzien? Hieronder enkele ‘highlights’.

PvdA: Crisis opgelost met dank aan bankenbelasting

Volgens de PvdA is er in Nederland in 2020 sprake van een structureel begrotingsevenwicht. Dat is volgens de partij te danken aan het feit dat niet ten koste van alles in 2013 de 3 procents-norm wordt nagestreefd, maar de tijd is genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Er is overwogen bezuinigd, hervormd en ook geïnvesteerd.

In 2020 is de armoede niet toegenomen doordat de mensen die al weinig geld hadden, minder hebben hoeven meebetalen aan de crisis. In plaats daarvan hebben de banken via een bankenbelasting meebetaald aan een crisis die zij zelf veroorzaakt hebben.

De hervorming in de woningmarkt krijgt in 2020 vorm en de woonmarkt raakt uit het slop. De pensioenleeftijd is langzaam aan het stijgen en de marktwerking in de zorg is gestopt. Ook de bedrijvigheid is weer op gang gekomen. Ondernemers hebben de ruimte om te ondernemen en welvaart en banen te creëren. In 2020 is de economie aangetrokken en is Nederland sociaal de crisis doorgekomen.

D66: Nederland de schoonste economie van Europa

D66 wil in 2020 een Europa dat wereldwijd koploper is op het gebied van duurzaamheid en vergroening. Een Europa met een bloeiende en competitieve economie. Een innovatief Europa, met het beste onderwijs ter wereld, met universiteiten die kunnen wedijveren met de Amerikaanse IVY-league, zoals Harvard. En een Europa als baken van vrede en veiligheid, wereldwijd voorvechter van mensenrechten en democratie.

D66 wil van een verouderd economisch model gebaseerd op verbranden, verbruiken en verteren naar een economie gebaseerd op hoogwaardig hergebruik, waarin de natuurlijke hulpbronnen die onze planeet levert eindeloos circuleren. In het Nederland van D66 hervormen we onze energievoorziening, ons grondstoffengebruik en ons gebruik van water, lucht en bodem. Zodat Nederland in 2020 de schoonste economie van Europa is, met een ecologische voetafdruk passend bij onze omvang.

In 2020 bruist Nederland van ondernemerschap, zo wil D66. En behoort ons land tot de wereldwijde top 5 van meest aantrekkelijke investeringsklimaten. Innovatief, duurzaam, ondernemend en sociaal. Dat is het Nederland van 2020 volgens D66.

CDA: Vergeet de morele crisis niet

Het CDA wil in 2020 onder andere een Nederland met 14 procent hernieuwbare energie en 20 procent CO2-reductie. Samen met andere lidstaten streeft de partij in Europees verband naar een vergroening van de economie. Dat betekent een economie die minder of niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen en schaarse grondstoffen. In een groene economie gaan economie en ecologie hand in hand.

Volgens het CDA hebben we nog een lange weg te gaan, maar in 2020 moeten een aantal belangrijke tussendoelen gehaald zijn. Niet alleen de afgesproken klimaatdoelstellingen, waaronder een groter recyclingpercentage en een verbeterde luchtkwaliteit.

De overheidsuitgaven moeten structureel worden beperkt, want geld dat er niet is, kun je ook niet uitgeven, aldus het CDA.

Verder moet volgens het CDA in 2020 de economie op een aantal belangrijke punten zijn hervormd: de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

Daarnaast wijst het CDA op een morele crisis. Het wil bijvoorbeeld in de financiële sector af van woekerpolissen of bij de woningbouwcorporaties (lees o.a Vestia). In deze gevallen is het eigen belang en het publiek belang te vaak verwisseld. Boodschap van het CDA: ‘We moeten weer veel meer in het publiek belang gaan denken.’

VVD: Kleinere overheid

De VVD houdt van kort en krachtig: ‘Niet doorschuiven maar aanpakken’. De partij wil voor 2020 de staatsfinanciën op orde hebben. De overheid moet zich richten op het strikt noodzakelijke en kan niet voor alle problemen een oplossing bieden. De VVD wil een kleinere overheid met oog op de toekomst waarin het verbeteren van onderwijs en het bevorderen van innovatie hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd moeten de ’ouderwetse’ deugden als hard werken en eigen verantwoordelijkheid in ere worden gehouden.

Het doel van de VVD is volgens eigen zeggen een toonaangevend en economisch sterk Nederland met onze eigen kracht als drijvende motor. En dat moet worden bereikt door als overheid én te bezuinigen én te investeren. De overheid moet daarbij volgens de liberale partij alleen de taken uitvoeren die écht nodig zijn en daarnaast een vangnet bieden voor mensen die écht niet kunnen.

Groen Links: Vergroening tegen de crisis

Groen Links wil in 2020 uit de crisis komen door de pijn eerlijk te verdelen. De sterkste schouders moeten volgens de partij daarbij de zwaarste lasten dragen.

De partij doet haar naam eer aan door structureel te streven naar een groene, duurzame economie. ‘Groen’ is daarbij volgens het antwoord van de partij de enige manier om niet van de ene in de andere crisis te belanden. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals olie, meer investeren in wind- en zonne-energie en minder energieverspilling kunnen volgens Groen Links de weg uit de crisis betekenen.

SP: Een gezellig Nederland

De SP ziet in 2020 een land voor zich waarin mensen gelijke kansen hebben.

Zorg, onderwijs en sociale zekerheid moeten voor iedereen beschikbaar
zijn en niet alleen voor mensen die het kunnen betalen.

Ondernemerschap wordt daarbij gestimuleerd en dan vooral het midden- en kleinbedrijf omdat dat volgens de SP de motor van onze economie is.

Het Nederland van de SP in 2020 is een sociaal land, waar het ‘gezellig’ is en waar mensen naar elkaar omkijken. Een land met meer ambitie op het gebied van duurzame energie en
sociaal ondernemerschap. Een land waar je volgens de partij met plezier naar terugkomt
na de vakantie.

PVV

De PVV wilde niet meewerken aan dit artikel.

Door Arjan van Oorsouw i.s.m. Marten Dijkstra

Auteursinformatie
Arjan van Oorsouw

Arjan van Oorsouw (Arjan_van_Oorsouw@hotmail.com) is journalist/redacteur en vertaler Arabisch-Nederlands.

Marten Dijkstra

Marten Dijkstra (marten@respons.co.nl) is journalist en mede-oprichter van Respons!

Auteursinformatie

Arjan van OorsouwArjan van Oorsouw (Arjan_van_Oorsouw@hotmail.com) is journalist/redacteur en vertaler Arabisch-Nederlands.

Alle artikelen van Arjan van Oorsouw

 Leave a Reply